Propisi

 • USTAV RH (NN 56/1990, 135/1997, 08/1998, 113/2000, 124/2000, 28/2001, 41/2001, 55/2001, 76/2010, 85/2010, 85/2010 i 05/2014)
 • Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske (NN 79/2006 i 105/2006-ispravak)
 • Strategija nacionalne sigurnosti RH (NN 73/2017)
 • Zakon o sustavu Domovinske sigurnosti (NN 108/2017)
 • Zakon o elektroničkim komunikacijama (NN 76/2022)
 • Zakon o kaznenom postupku ( NN 152/2008, 76/2009, 80/2011, 121/2011, 91/2012, 143/2012, 56/2013, 145/2013 i 152/2014 , 70/2017, 126/2019, 130/2020 i 80/2022)
 • Zakon o policijskim poslovima i ovlastima (76/2009, 92/2014 i 70/2019)
 • Zakon o obrani (NN 73/2013, 75/2015, 27/2016, 110/2017, 30/2018 i 70/2019)
 • Zakon o informacijskoj sigurnosti (NN 79/2007)
 • Zakon o tajnosti podataka (NN 79/2007 i 86/2012)
 • Uredba o mjerama informacijske sigurnosti (NN 46/2008)
 • Uredba o obvezama iz područja nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske za pravne i fizičke osobe u telekomunikacijama  (NN 64/2008 i 76/2013)
 • Pravilnik o izgledu, sadržaju i pravu uporabe službene iskaznice i službene značke službenih osoba Operativno-tehničkog centra za nadzor telekomunikacija (NN 129/2008)
Vrh