O nama

Operativno-tehnički centar za nadzor telekomunikacija (OTC) je samostalno državno tijelo ustrojeno koje u obavljanju poslova iz svog djelokruga rada propisanog Zakonom o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske komunicira s tijelima ovlaštenim za primjenu mjera tajnog nadzora telekomunikacija i telekomunikacijskim operatorima.

OTC zajedno s drugim tijelima sigurnosno-obavještajnog sustava (UVNS, SOA, VSOA i ZSIS) u okviru Zakonom propisanog djelokruga radi na zaštiti nacionalne sigurnosti Republike Hrvatske.
 

DJELOKRUG RADA


OTC je samostalno državno tijelo ustrojeno na temelju Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske (Zakon).

OTC, u skladu s odredbama Zakona, obavlja aktivaciju i upravljanje mjerom tajnog nadzora telekomunikacijskih usluga, djelatnosti i prometa te ostvaruje operativno-tehničku koordinaciju između telekomunikacijskih operatora i tijela koja su ovlaštena za primjenu mjera tajnog nadzora telekomunikacija u skladu sa Zakonom o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske, Zakonom o kaznenom postupku, Zakonom o obrani i Zakonom o policijskim poslovima i ovlastima.

Organizacija provedbe tajnog nadzora telekomunikacija u Republici Hrvatskoj

OTC, u suradnji s tijelima koja su ovlaštena za primjenu mjera tajnog nadzora telekomunikacija, ima ovlast nadzora rada telekomunikacijskih operatora u njihovu izvršavanju obveza iz Zakona.

Za potrebe rada sigurnosno-obavještajnih agencija i policije, aktivaciju i upravljanje mjerom tajnog nadzora telekomunikacijskih usluga, djelatnosti i prometa OTC obavlja putem odgovarajućeg tehničkog sučelja. Telekomunikacijski operatori, u skladu s odredbama Zakona, dužni su osigurati OTC-u uvjete za trajan i izravan pristup objektima i tehničkoj opremi te uvjete za samostalnu provedbu mjera propisanih Zakonom.

Obveze telekomunikacijskih operatora u području tajnog nadzora elektroničkih komunikacijskih mreža i usluga propisane su i Zakonom o elektroničkim komunikacijama.
 

UPRAVLJANJE OTC-om


Radom OTC-a upravlja ravnatelj koji se imenuje i razrješuje rješenjem Vlade RH na prijedlog Savjeta za koordinaciju sigurnosno-obavještajnih agencija.

Ravnatelj OTC-a je Mario Miljavac, dipl.ing. elektrotehnike.

Datum imenovanja ravnatelja: imenovan za ravnatelja OTC-a s danom 19. siječnja 2021. rješenjem Vlade Republike Hrvatske

 

STRUČNI NADZOR


U skladu s odredbama Zakona o sigurnosno-obavještajnom Republike Hrvatske stručni nadzor nad radom OTC-a provodi Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost.


SHEMA: OTC u sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske

Shema: UVNS u sigurnosno-obavještajnom sustavu RH
Vrh