Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama koje posjeduju tijela javne vlasti propisano je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013, 85/2015 i 69/2022 – dalje: ZPPI) 

Prema članku 1. stavku 4. ZPPI ovaj Zakon se ne primjenjuje na informacije za koje postoji obveza čuvanja tajnosti, sukladno zakonu koji uređuje sigurnosno-obavještajni sustav Republike Hrvatske.

Prema članku 15. stavku 2. točki 1. ZPPI,  tijelo javne vlasti može ograničiti pristup informaciji ako je ona klasificirana stupnjem tajnosti, sukladno zakonu kojim se uređuje tajnost podataka. 

Javnosti nisu dostupne informacije koje se odnose na unutarnje ustrojstvo OTC-a, informacije o unutarnjem redu OTC-a, propisi klasificirani određenim stupnjem tajnosti, propisi bez utvrđenog stupnja tajnosti koji se koriste u službene svrhe (označeni s oznakom NEKLASIFICIRANO), izvješća o radu i planovi rada OTC-a, brojčani podaci/pokazatelji o radu OTC-a, ljudski potencijali, materijalno-financijsko poslovanje, brojčani pokazatelji/skupni podaci o zaposlenicima, informacije o zaposlenicima i materijalno-financijskom poslovanju, informacije o stanjima spisa (upravni ili neupravni) ukoliko sadrže klasificirani podatak, drugi akti koji sadrže klasificirani podatak te informacije bez utvrđenog stupnja tajnosti koje se koriste u službene svrhe označene oznakom NEKLASIFICIRANO. 

Pravo na pristup informacijama  ostvaruje se podnošenjem zahtjeva OTC-u na adresu Zagreb, Ulica kralja Zvonimira 4 ili na fax 4607 798.

Obrazac zahtjeva
 
Vrh